Business Health Support

BusinessHealthSupport is een gecertificeerde arbodienstverlener nieuwe stijl.
Wij ondersteunen ondernemingen bij het voorkomen en terugdringen van de uitval van mens en arbeid om daarmee optimale inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen en aantoonbare besparingen ten gevolge van (ziekte)verzuim en arbeidsongeschiktheid te realiseren.

Wij werken vanuit het door ons ontwikkelde “Inzetbaarheidsmodel”.

In dit model staat de optimale inzetbaarheid van medewerkers centraal. Wij geloven dat dit bereikt kan worden door een sterke regie op alle aspecten en betrokkenen die hiermee verbonden zijn. De verschillende aspecten leiden tot de volgende bijdragen:

Regie

“Overzicht houden en sturing geven aan alle aspecten rondom inzetbaarheid leidt tot gezondere bedrijven”

Verzuim

“Aansturing en begeleiding van het verzuimproces leidt tot geen onnodig verzuim”

Vroegonderkenning

“Begeleiding van ‘at-riskers’ leidt tot lager verzuim en een hogere inzetbaarheid”

Preventie

“Het creëren van een gezonde (werk)omgeving leidt tot lagere risico’s en een hogere inzetbaarheid van medewerkers”

(Risico)financiering

“Inzicht in de financiële risico’s en kansen leidt tot bewuste keuzes”

Bij de uitvoering van onze dienstverlening laten wij ons leiden door onze kernwaarden; inspireren, ambitie, samenwerken en daadkracht.

BusinessHealtSupport is ISO 9001:2015 en Richtlijn Arbodiensten gecertificeerd.

Start e-mailcontact